O nama i našem poslovanju

Istra-agent d.o.o. je pravna osoba sa sjedištem u RH koja obavlja gospodarsku djelatnost pružanja usluga posredovanja u osiguranju i reosiguranju i koja je dobila dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti posredovanja u osiguranju i reosiguranju.

Istra-agent d.o.o. se poslovima posredovanja i zastupanja u osiguranju kao jedinom djelatnošću profesionalno bavi od 1992.godine. Osnivač društva je Armando Draguzet koji je specifična stručna znanja i bogato iskustvo u poslovima osiguranja stekao svojim dugogodišnjim radom u Croatia osiguranju d.d.

Dana 01.07.2006.god. izvršeno je usklađenje Istra-agenta sa odredbama novog Zakona o osiguranju NN 151/05 na koji je način Istra-agent postalo prvo i u to vrijeme jedino društvo za posredovanje u osiguranju na području Istarske i Primorsko-Goranske Županije.

Ključan uspjeh Istra-agenta je korektan i pošten rad, profesionalnost, transparentnost u poslovima posredovanja u osiguranju a pozitivna iskustva naših klijenta su bila ključan čimbenik uspjeha i opstojnosti u svim ovim godinama.

U proteklih smo 19 godina brojnim pravnim i fizičkim osobama pružali efikasnu i stručnu pomoć kod ugovaranja osiguranja, prilikom ostvarivanja prava iz tako zaključenih ugovora te pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društva za osiguranje u zemlji i inozemstvu.

Naše dosadašnje iskustvo i stručni kadar s kojim raspolažemo, daje garanciju našim dosadašnjim i budućim klijentima, da povjerene poslove možemo i znamo obaviti stručno korektno i profesionalno, štiteći prije svega njihove interese a poštivajući pri tome pravila struke, načelo savjesnosti i poštenja te dobre poslovne običaje.

Truditi ćemo se i dalje povjerene nam poslove obavljati stručno i profesionalno a uvjereni smo da će takvo naše nastojanje prepoznati naši klijenti.