Naše usluge u osiguranju i reosiguranju

Ostvarivanje odštete

Postupak naknade štete je vrlo kompleksan i zahtjeva dobro poznavanje osigurateljne materije, pozitivnih zakonskih propisa, pripadajućih uvjeta osiguranja te sudske prakse. To su samo neki od razloga zbog čega se postupak naknade štete treba prepustiti stručnim osobama a sve kako bi oštećena osoba ostvarila potpunu i pravičnu naknadu štete.

Istra-agent d.o.o. se poslovima ostvarivanja naknade štete bavi od 1992.godine i u tom je poslu stekao takve reference svojih zadovoljnih klijenata koji svoja dobra i pozitivna iskustva prenose iz dana u dan i ključ su naše uspješnosti kroz sve ove godine.

Zadovoljni klijenti i oni koji du dobili pozitivne preporuke za nas, dolaze sami do nas i traže našu pomoć. Smatramo da je ovakav način rada moralan, dugovječan i ponajprije pošten prema oštećenim osobama.

Povjeravajući poslove naknade štete Istra-agentu dajete priliku sebi da ostvarite pravičnu naknadu štete te da imate punomoćnika na svojoj strani koji svojim iskustvom i dobrim glasom jamči zadovoljstvo načinom obrade vaše štete.

Naše je poslovanje transparentno i na raspolaganju smo za svaki kontakt bilo u našem uredu u Puli na adresi Rimske centurijacije 47 bilo kod Vas u slučaju da niste u mogućnosti pristupiti u naše poslovne prostore.