Naše usluge u osiguranju i reosiguranju

Istra-agent d.o.o. Pula - Vaš partner u osiguranju i reosiguranju

Djelatnosti

Istra-agent se bavi poslovima posredovanja u osiguranju pod kojim se podrazumijeva djelatnost pokretanja, predlaganja ili obavljanja poslova pripreme za zaključivanje ugovora o osiguranju odnosno reosiguranju, pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju odnosno ugovora o reosiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje po čl.240. Zakona o osiguranju (nastavno ZOS)

Obratite nam se sa povjerenjem!